(+84) 2583 956622 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 956622 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Team building Indoor Nha Trang | Heineken Viet Nam

Mỗi năm trên toàn quốc, Heineken Việt Nam đều đăng ký tham gia các khóa huấn luyện khác nhau nhằm mục đích

– Cải thiện & nâng cao nhận thức để chủ động thay đổi thái độ về an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc cho mọi cấp độ.
– Giải quyết các vấn đề cụ thể về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc một cách có tổ chức, hoạch định và khả thi bởi chính các học viên.
– Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng nhằm quản lý, vận hành hiệu quả và kinh tế hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc theo cách đơn giản và bền vững.
– Luôn đồng hành cùng học viên sau đào tạo bởi các chương trình huấn luyện tại chỗ.

Và Team Building Nha Trang cũng rất lấy làm vinh dự là một đơn vị thực hiện chương trình này cho Heineken Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi !

Team Building Nha Trang vinh dự có được những khách hàng đáng kinh ngạc này.

Leave a Reply

5 × three =